Vereniging voor zakelijke B2B informatie

Wij waarborgen de kwaliteit van de sector

B2B vereniging

Deelnemende partijen

Krachtig netwerk van B2B providers

Zes toonaangevende spelers op het gebied van bedrijfsinformatie hebben hun krachten gebundeld in de nieuwe Vereniging voor zakelijke B2B informatie. Deze branchevereniging heeft als doel het opzetten en bewaken van gezamenlijke kwaliteitsstandaarden en het behartigen van de collectieve belangen van zakelijke informatieleveranciers in Nederland. Het behoud van een goede toegang tot bedrijfsinformatie, privacy en rechtszekerheid zijn daarbij de belangrijkste thema's.

Platform namens de sector

Altares Dun & Bradstreet, CreditDevice, Creditsafe, Company.info, NextBI en Graydon, de meest vooraanstaande partijen in de markt, hebben zich verenigd in de nieuwe branchevereniging. Met de vereniging vormen de marktpartijen een krachtig platform voor het beschermen van de kwaliteit van de sector.

Betrouwbaar zaken doen

Dagelijks maken tienduizenden bedrijven gebruik van krediet- en andere bedrijfsinformatie. Dit soort informatie vormt de basis in talloze essentiële bedrijfsprocessen, onder meer voor het beoordelen van risico’s bij het aangaan van een zakelijke relatie. Bijvoorbeeld door inzicht te verkrijgen in kredietwaardigheid of de concernstructuur en de belanghebbende van een bedrijf. Bedrijfsinformatiespecialisten leveren inzichten door openbare handelsinformatie te structureren, te analyseren en deze te verrijken met informatie uit vele bronnen en zelf ontwikkelde data-intelligentie.  

VVZBI

We werken onder meer aan de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden en een gedragscode op het gebied van privacy. Hiermee borgen we een uniform privacybeleid op hoog niveau.

- Jeroen Kempers

Director Customer Operations & Data, Altares Dun & Bradstreet
Voorzitter Vereniging voor zakelijke B2B informatie

Laatste ontwikkelingen volgen?

Monopolisering Handelsregister

De vereniging fungeert tevens als officiële gesprekspartner namens de sector voor de overheid en partijen als de Kamer van Koophandel op belangrijke onderwerpen zoals privacy, rechtszekerheid en de openbaarheid van bedrijfsinformatieMonopolisering van het Handelsregister maakt het niet alleen voor het bedrijfsleven lastiger om goed geïnformeerd zaken te doen, ook zal het leiden tot hogere tarieven voor eindafnemers. Een verdere afscherming van het Handelsregister dupeert ondernemers en marktpartijen bovendien ook doordat het een harde stop betekent van innovatie van de bedrijfsinformatiesector. Geverifieerde handelsgegevens staan immers aan de basis van de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten.  

Logo
Wij waarborgen de kwaliteit van de sector

Vestigingsadres