Vereniging voor zakelijke B2B informatie

Wij waarborgen de kwaliteit van de sector

B2B vereniging

Deelnemende partijen

Krachtig netwerk van B2B providers

Zes toonaangevende spelers op het gebied van bedrijfsinformatie hebben hun krachten gebundeld in de nieuwe Vereniging voor zakelijke B2B informatie. Deze branchevereniging heeft als doel het opzetten en bewaken van gezamenlijke kwaliteitsstandaarden en het behartigen van de collectieve belangen van zakelijke informatieleveranciers in Nederland. Het behoud van een goede toegang tot bedrijfsinformatie, privacy en rechtszekerheid zijn daarbij de belangrijkste thema's.

Platform namens de sector

Altares Dun & Bradstreet, CreditDevice, Creditsafe, Company.info, NextBI en Graydon, de meest vooraanstaande partijen in de markt, hebben zich verenigd in de nieuwe branchevereniging. Met de vereniging vormen de marktpartijen een krachtig platform voor het beschermen van de kwaliteit van de sector.

Betrouwbaar zaken doen

Dagelijks maken tienduizenden bedrijven gebruik van krediet- en andere bedrijfsinformatie. Dit soort informatie vormt de basis in talloze essentiële bedrijfsprocessen, onder meer voor het beoordelen van risico’s bij het aangaan van een zakelijke relatie. Bijvoorbeeld door inzicht te verkrijgen in kredietwaardigheid of de concernstructuur en de belanghebbende van een bedrijf. Bedrijfsinformatiespecialisten leveren inzichten door openbare handelsinformatie te structureren, te analyseren en deze te verrijken met informatie uit vele bronnen en zelf ontwikkelde data-intelligentie.  

VVZBI

We werken onder meer aan de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden en een gedragscode op het gebied van privacy. Hiermee borgen we een uniform privacybeleid op hoog niveau.

- Jeroen Kempers

Director Customer Operations & Data, Altares Dun & Bradstreet
Voorzitter Vereniging voor zakelijke B2B informatie

Laatste ontwikkelingen volgen?

Serviceprovider

Als erkende serviceprovider hebben de leden van de VVZBI exclusieve toegang tot de nieuwste diensten van de Kamer van Koophandel (KVK), waaronder de realtime mutatieservice. Deze service zorgt ervoor dat de leden onmiddellijk op de hoogte worden gesteld van wijzigingen in het Handelsregister, zoals naamswijzigingen, veranderingen in rechtsvorm, en nieuwe inschrijvingen of uitschrijvingen. Deze realtime updates dragen aanzienlijk bij aan de datakwaliteit en rechtszekerheid voor de klanten van de leden, wat een aanzienlijke verbetering is ten opzichte van eerdere vertragingen bij het ontvangen van dergelijke informatie.

Logo
Wij waarborgen de kwaliteit van de sector

Vestigingsadres