Nieuws:

VVZBI positief over open consultatie openbaarheid gegevens Handelsregister

positief over open consultatie openbaarheid gegevens Handelsregister

 

De VVZBI vindt het een positief signaal dat de KVK de dialoog aangaat over het gebruik van de gegevens in het handelsregister. We zullen hier als branchevereniging goed naar kijken en uiteraard maken we graag van de gelegenheid gebruik om daarbij onze visie kenbaar te maken. 

Het is belangrijk dat er goed wordt nagedacht welke gegevens er momenteel worden opgenomen in het handelsregister. Zeker als het gaat om het belang van privacy, bij de inschrijving zou daar al best wat verbeteringen in kunnen worden aangebracht. Zo kun je je bij ZZP’ers afvragen of je wel alle gegevens op wilt nemen. Ook een modernisering van de NMI en extra aandacht voor de communicatie rond de betekenis van het ingeschreven staan in een openbaar handelsregister zijn relevante aandachtspunten.

Belangrijk is echter wel dat de gegevens die uiteindelijk worden opgenomen en vastgelegd in het register en dus een belangrijke rol spelen in het economische en maatschappelijk verkeer, op een moderne, snelle en betaalbare manier beschikbaar zijn voor iedereen. Dus ook voor intermediairs die daar vervolgens weer diensten met toegevoegde waarde op kunnen ontwikkelen.

Voor vragen naar aanleiding van dit persbericht, kunt u contact opnemen met:

Suzanne van Leeuwen
pers@vvzbi.nl
06 1829 4850

Meer informatie VVZBI

Meer informatie VVZBI

De Vereniging voor zakelijke B2B informatie is opgericht door vijf toonaangevende aanbieders van bedrijfsinformatie: Altares Dun & Bradstreet, CreditDevice, Creditsafe, Company.info en Graydon.

Logo
Wij waarborgen de kwaliteit van de sector

Vestigingsadres