Nieuws:

Winst voor branchevereniging in kort geding tegen Kamer van Koophandel

VVZBI
Rechter verbiedt KVK om nieuwe gebruiksvoorwaarden handelsregister in te voeren

Rechter oordeelt: KVK moet status quo respecteren

Amsterdam, 4 juni 2021 – De Vereniging voor zakelijke B2B informatie (VVZBI) deheeft het kort geding tegen de Kamer van Koophandel (KVK), deels gewonnen. De KVK had aangegeven vanaf 1 december 2021 haar vermeende databankenrecht op het Handelsregister tegenover de leden van de vereniging te gaan handhaven. De rechter heeft nu geoordeeld dat de KVK de status quo dient te respecteren, zolang er nog geen uitspraak is gedaan over de vraag of de KVK daadwerkelijk een databankenrecht heeft. De VVZBI had de rechter ook gevraagd om de KVK te verplichten haar signaalservice voor alle belangstellende partijen beschikbaar te maken; dit verzoek is afgewezen.

Handhaven status quo

De VVZBI begon eerder een bodemprocedure tegen de KVK over diens nieuwe gebruiksvoorwaarden van het handelsregister, op basis van een beweerdelijk databankenrecht. De vereniging stelt zich daarin op het standpunt dat er geen databankenrecht rust op het publieke handelsregister en dat het wettelijk beschermde recht op het hergebruik van handelsregisterinformatie door de KVK dreigt te worden uitgehold. De kortgedingrechter heeft nu bepaald dat zolang deze procedure loopt, de KVK de status quo moet respecteren. Dit betekent dat de KVK haar nieuwe gebruiksvoorwaarden niet aan leden van de VVZBI mag opleggen zolang de bodemprocedure nog onder de rechter is. Hiermee wordt voorkomen dat de leden van de VVZBI gedwongen worden vergaande en onomkeerbare aanpassingen te doen in hun bedrijfsprocessen, terwijl nog allerminst zeker is of de grond hiervoor wel rechtsgeldig is.

Terechte beslissing

Jeroen Kempers, voorzitter van de VVZBI: “We zijn erg blij dat de rechter ons in het gelijk heeft gesteld voor wat betreft de overgangstermijn naar de nieuwe gebruiksvoorwaarden van het Handelsregister. Het is niet meer dan terecht dat tijdens de looptijd van de bodemprocedure onze aloude afspraken met elkaar blijven gelden, zeker omdat de grond waarop de KVK haar nieuwe gebruiksvoorwaarden heeft gebaseerd, het databankenrecht en de beoogde inzet daarvan, nog onderwerp is van de rechtszaak. 

Over de Vereniging voor Zakelijke B2B Informatie

De Vereniging voor Zakelijke B2B informatie is opgericht door zes toonaangevende aanbieders van bedrijfsinformatie: Altares Dun & Bradstreet, CreditDevice, Creditsafe, Company.info en Graydon. Gezamenlijk bedienen zij het overgrote deel van de Nederlandse markt voor krediet- en bedrijfsinformatie. Ze ondersteunen tienduizenden bedrijven in rechtszeker handelen bij miljoenen zakelijke overeenkomsten per jaar door het verstrekken van betrouwbare, complete en actuele bedrijfsinformatie. Deze informatie stelt bedrijven in staat om onderbouwde zakelijke beslissingen te nemen, kansen te identificeren en risico’s te verkleinen. Openbare bedrijfsinformatie is hiervoor één van de belangrijkste bronnen, die wordt verrijkt met informatie uit andere bronnen en eigen ontwikkelde data-intelligentie. De vereniging is dan ook groot pleitbezorger van snelle, technisch functionele en eerlijke toegang tot bedrijfsinformatie.

Meer informatie VVZBI

Meer informatie VVZBI

De Vereniging voor zakelijke B2B informatie is opgericht door vijf toonaangevende aanbieders van bedrijfsinformatie: Altares Dun & Bradstreet, CreditDevice, Creditsafe, Company.info en Graydon.

Logo
Wij waarborgen de kwaliteit van de sector

Vestigingsadres