Persbericht:

Rechtbank bevestigt: Kamer van Koophandel heeft geen databankenrecht op het Handelsregister

Uitspraak
KVK heeft geen databankenrecht; rechtbank stelt branchevereniging VVZBI in het gelijk

Amsterdam, 22 december 2021 – De Vereniging voor zakelijke B2B informatie (VVZBI) heeft de door haar aangespannen rechtszaak tegen de Kamer van Koophandel (KVK) gewonnen. De KVK had aangekondigd haar vermeende databankenrecht op het Handelsregister tegenover de leden van de vereniging te gaan handhaven. De rechtbank heeft nu geoordeeld dat de KVK geen databankenrecht op het Handelsregister heeft.

De KVK wilde vergaande beperkingen opleggen aan het gebruik van openbare handelsregisterinformatie. De VVZBI heeft steeds betoogd dat de KVK zo’n recht niet heeft en dus niet op die basis de markt mag reguleren. “Wij zijn er altijd al van overtuigd geweest dat het beroep op het databankenrecht ongeoorloofd was. We zijn blij dat dat nu door de rechtbank is bevestigd”, aldus Jeroen Kempers, voorzitter van de VVZBI.

Openbaarheid Handelsregister veiliggesteld

Voor het bestaan van een databankenrecht is vereist dat de KVK, als producent van de databank, risicodragende investeringen heeft gedaan in het Handelsregister. Kempers: “De KVK draagt niet het financiële risico van investeringen in het Handelsregister: er is geen economische drijfveer, de KVK voert een wettelijke taak uit. Het is bovendien wettelijk geregeld dat de kosten van de KVK die niet uit haar inkomsten kunnen worden vergoed, worden gedekt door de Rijksoverheid”. De uitspraak schept duidelijkheid voor de leden van de VVZBI en hun klanten, die de handelsregisterinformatie dagelijks nodig hebben als onderdeel van bijvoorbeeld compliance- en kredietverzekeringsprocessen. Dat betekent niet dat hergebruik van handelsregisterinformatie vogelvrij is. Integendeel, bestaande wetgeving stelt al allerlei grenzen en voorwaarden aan dat gebruik, zeker waar privacy mogelijk in het geding is. De VVZBI-leden nemen die regels zeer serieus en hebben bijvoorbeeld onlangs een gezamenlijke privacygedragscode opgesteld.

Belangrijke rol VVZBI-leden in het economische verkeer geborgd

Openbare informatie uit het Handelsregister is een belangrijke grondstof voor de dienstverlening van de VVZBI-leden. Zij leveren inzichten door deze informatie te structureren, analyseren en verrijken met data uit vele bronnen en zelf ontwikkelde data-intelligentie. Zo creëren zij transparantie en vertrouwen in het zakendoen tussen bedrijven en dragen zij substantieel bij aan economische groei. De VVZBI-leden hebben hierbij, net als de KVK, rechtszekerheid en privacy hoog in het vaandel staan. Kempers: “We zijn erg blij dat de rechtbank ons in het gelijk heeft gesteld. Met deze uitspraak wordt (her)gebruik van handelsregisterinformatie in het economische verkeer veiliggesteld. Onze bedrijven spelen sinds jaar en dag een belangrijke rol in het rechtszeker en transparant laten verlopen van allerlei transacties in het economische verkeer. Die rol blijft dus onaangetast en onze tienduizenden klanten kunnen onverminderd gebruikmaken van onze informatieproducten voor hun zakelijke beslissingen.”

Over de Vereniging voor Zakelijke B2B Informatie

De Vereniging voor Zakelijke B2B informatie is opgericht door zes toonaangevende aanbieders van bedrijfsinformatie: Altares Dun & Bradstreet, CreditDevice, Creditsafe, Company.info, Graydon en DR3DATA. Gezamenlijk bedienen zij het overgrote deel van de Nederlandse markt voor krediet- en bedrijfsinformatie. Ze ondersteunen tienduizenden bedrijven in rechtszeker handelen bij miljoenen zakelijke overeenkomsten per jaar door het verstrekken van betrouwbare, complete en actuele bedrijfsinformatie. Deze informatie stelt bedrijven in staat om onderbouwde zakelijke beslissingen te nemen, kansen te identificeren en risico’s te verkleinen. Openbare bedrijfsinformatie is hiervoor één van de belangrijkste bronnen, die wordt verrijkt met informatie uit andere bronnen en eigen ontwikkelde data-intelligentie. De vereniging is dan ook groot pleitbezorger van snelle, technisch functionele en eerlijke toegang tot bedrijfsinformatie. 

Contact

Vereniging voor zakelijke B2B informatie
www.vvzbi.nl
pers@vvzbi.nl

Voor vragen naar aanleiding van dit persbericht, kunt u contact opnemen met:

Vincent de Pooter
Vincent.de.pooter@company.info
06 28258319

Meer informatie VVZBI

Meer informatie VVZBI

De Vereniging voor zakelijke B2B informatie is opgericht door vijf toonaangevende aanbieders van bedrijfsinformatie: Altares Dun & Bradstreet, CreditDevice, Creditsafe, Company.info en Graydon.

Logo
Wij waarborgen de kwaliteit van de sector

Vestigingsadres