Nieuws:

VVZBI reageert op de open consultatie over het Handelsregister

De VVZBI heeft een reactie ingediend in de consultatieronde over de datavisie op het Handelsregister. De VVZBI vindt het een positief signaal dat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de KVK de dialoog aangaan over het gebruik van de gegevens in het handelsregister. Tegelijkertijd vindt zij het verwonderlijk dat alle bindende wet- en regelgeving zoals AVG, open toegang tot en hergebruik van overheidsdata (de PSI-richtlijn) en de nieuwe Telecommunicatiewet nog klaarblijkelijk zoveel beleidsmatig openstaande vragen zijn voor de KVK dat een consultatie nodig is. Dat de PSI-richtlijn niet is opgenomen in het juridisch kader bij deze consultatie is voor de VVZBI onbegrijpelijk. Tenslotte vraagt de VVZBI zich af welk proces en planning gevolgd gaan worden bij het vaststellen van de datavisie en hoe zich dat verhoudt tot lopende juridische procedures tussen de KVK en de VVZBI.

De VVZBI heeft voor haar reactie daarom voor een andere insteek gekozen dan het beantwoorden van de gestelde vragen. De fundamentele problemen, die de leden van de VVZBI ervaren krijgen helaas minder aandacht in de datavisie. Onze leden zijn direct afhankelijk van toegang tot het Handelsregister en de KVK concurreert tegelijkertijd met de leden. De KVK begeeft zich meer en meer op de markt, die ook van oudsher juist door private partijen wordt bediend. Door oneigenlijke concurrentie vanuit de KVK wordt getornd aan de positie van die private partijen en wordt het speelveld in de markt verstoord. Het brengt bovendien de openheid van het Handelsregister en de data daarin in gevaar. Dit roept volgens de VVZBI dan ook om een fundamentele heroverweging van de visie op het Handelsregister én in bredere zin van de rol die KVK als hoeder én uitbater van het register vervult.

De VVZBI stelt in haar reactie dan ook haar visie op fundamentele problemen in het huidige systeem, alsook haar blik op de oplossingen aan de orde. De structuur van de online consultatie biedt geen ruimte voor die andere aspecten; daarom heeft de VVZBI die in een aparte reactie vervat. Naast deze uitgebreide reactie heeft de VVZBI ook een samengevatte reactie ingediend in coalitie met Open State Foundation, VCMB en ONL. Beide reacties zijn terug te lezen in de bijlagen. Voorts heeft de VVZBI ook de consultatiereactie van de Open State Foundation ondertekend.

Meer informatie VVZBI

Meer informatie VVZBI

De Vereniging voor zakelijke B2B informatie is opgericht door vijf toonaangevende aanbieders van bedrijfsinformatie: Altares Dun & Bradstreet, CreditDevice, Creditsafe, Company.info en Graydon.

Logo
Wij waarborgen de kwaliteit van de sector

Vestigingsadres